Kościół św. Marcina w Grywałdzie

  • Kościół św. Marcina w Grywałdzie

    Kościół św. Marcina w Grywałdzie

Istniejący do obecnych czasów kościół św. Marcina bp. z Tours wzniesiono w II poł. XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni (uważa się, że pierwsza świątynia mogła stać na miejscu obecnej kapliczki przy ul. Żarnowieckiej, skoro obecny kościół i tam miał powstać). Ta pierwotna świątynia jak twierdzą historycy, musiała już istnieć około 1350 roku, skoro źródła historyczne potwierdzają, iż parafia sięga swymi początkami XIV wieku ( niektórzy historycy sądzą, że nawet w II poł. XIII). Pozostałością pierwszego kościoła miała być rzeźba Matki Bożej grywałdzkiej, pochodząca z około 1350 roku, a która została skradziona przez hitlerowców z zamku wawelskiego w Krakowie (władze muzeum diecezjalnego w Tarnowie wypożyczyły ją na wystawę do Krakowa). Można domniemywać, że pierwotny kościół, był ku czci, również św. Marcina. Jednak nie zachowały się żadne archiwalne dokumenty dotyczące losów pierwotnego kościoła. Podanie głosi, że jeszcze wcześniej w tym właśnie miejscu, gdzie wnosi się obecna świątynia, znajdowała się pogańskagontyna.

Miejscowa legenda twierdzi, że obecny kościół miał być zlokalizowany w innym miejscu (patrz. Legenda o starym kościele). Jak zostało już, powiedziane obecny kościół powstał w II poł XV wieku. Przez blisko czterysta lat, kościół ten utracił prawa świątyni parafialnej ( patrz. Historia parafii). Mimo to, kościół ten istniał dzięki opiece bogatych mieszkańców Grywałdu:wybrańców (Tomasza Latały, który był wybrańcem piechoty Stefana Batorego), witrykuszów (Grzegorza Latały, który dbał o porządek i wystrój w kościele. On to wraz ze wspomnianym bratem Tomaszem ufundował w 1608 roku polichromię), sołtysów (Józef, Maciej zwany Grywałdzkim, Kasper Grywałdzki, Wojciech Grywałdzki). Przed 1618 rokiem kościół znacznie przebudowano. Zmiany dotyczyły głównie konstrukcji dachu i stropów. W tym okresie dostawiono również wieżę, a wnętrze pokiyto polichromią. Na początku XX wieku planowano powiększyć prezbiterium i dobudować boczne kaplice, ale planów tych nie zrealizowano. .Istniejący do obecnych czasów kościół św. Marcina bp. z Tours wzniesiono w II poł. XV wieku na miejscu wcześniejszej świątyni (uważa się, że pierwsza świątynia mogła stać na miejscu obecnej kapliczki przy ul. Żarnowieckiej, skoro obecny kościół i tam miał powstać). Ta pierwotna świątynia jak twierdzą historycy, musiała już istnieć około 1350 roku, skoro źródła historyczne potwierdzają, iż parafia sięga swymi początkami XIV wieku ( niektórzy historycy sądzą, że nawet w II poł. XIII).

Pozostałością pierwszego kościoła miała być rzeźba Matki Bożej grywałdzkiej, pochodząca z około 1350 roku, a która została skradziona przez hitlerowców z zamku wawelskiego w Krakowie (władze muzeum diecezjalnego w Tarnowie wypożyczyły ją na wystawę do Krakowa). Można domniemywać, że pierwotny kościół, był ku czci, również św. Marcina. Jednak nie zachowały się żadne archiwalne dokumenty dotyczące losów pierwotnego kościoła. Podanie głosi, że jeszcze wcześniej w tym właśnie miejscu, gdzie wnosi się obecna świątynia, znajdowała się pogańskagontyna. Miejscowa legenda twierdzi, że obecny kościół miał być zlokalizowany w innym miejscu (patrz. Legenda o starym kościele). Jak zostało już, powiedziane obecny kościół powstał w II poł XV wieku. Przez blisko czterysta lat, kościół ten utracił prawa świątyni parafialnej ( patrz. Historia parafii). Mimo to, kościół ten istniał dzięki opiece bogatych mieszkańców Grywałdu:wybrańców (Tomasza Latały, który był wybrańcem piechoty Stefana Batorego), witrykuszów (Grzegorza Latały, który dbał o porządek i wystrój w kościele. On to wraz ze wspomnianym bratem Tomaszem ufundował w 1608 roku polichromię), sołtysów (Józef, Maciej zwany Grywałdzkim, Kasper Grywałdzki, Wojciech Grywałdzki). Przed 1618 rokiem kościół znacznie przebudowano. Zmiany dotyczyły głównie konstrukcji dachu i stropów. W tym okresie dostawiono również wieżę, a wnętrze pokiyto polichromią. Na początku XX wieku planowano powiększyć prezbiterium i dobudować boczne kaplice, ale planów tych nie zrealizowano.