Rezerwat przyrody Kłodne

  • Rezerwat przyrody Kłodne

    Rezerwat przyrody Kłodne

Rezerwat przyrody Kłodne nad Dunajcem znajduje się na dzikim, bardzo stromym i trudno dostępnym prawym zboczu doliny Dunajca, który tworzy w tym miejscu zakole zwane Przełomem Tylmanowskim. Dodatkowo zbocze to przecięte jest głęboką kotliną uchodzącego do Dunajca potoku nazywanego Potokiem Lewa Ręka lub Potokiem po Lewej Ręce. Rezerwat zajmuje dolne partie wylotu tego potoku; po wschodniej stronie są to stoki Wyśniej Góry, po zachodniej Kotlin. Z powodu właśnie trudnego dostępu i bardzo stromych zboczy zachował się tutaj las, podczas gdy tereny Kłodnego po drugiej stronie Dunajca, znajdujące się już na obszarze Gorców, zostały zamienione na pola uprawne i łąki, a ostatnio stopniowo są zabudowywane.

Jesienią liście buków na całym zboczu przebarwiają się stopniowo na żółty, a potem ciemnoczerwony kolor. Jest to tzw. buczyna kwaśna, dominującym i niemal jedynym gatunkiem drzew tu rosnących jest buk zwyczajny z bardzo ubogą warstwą podszytu.

Obszar rezerwatu jest trudno dostępny, doskonale jednak widoczny jest z drogi Nowy Sącz – Krościenko. Rozpoznać można go po stojącym tuż przy Dunajcu drewnianym domku robotników leśnych. W rejonie rezerwatu, niegdyś poszukiwano złota.