Zamek w Czorsztynie

  • Zamek w Czorsztynie

    Zamek w Czorsztynie

Czorsztyn położony jest na pograniczu Gorców i Pienin. Jego dzieje związane są z zamkiem i szlakiem handlowym z Polski na Węgry. U schyłku XIII wieku stanowił własność księżnej Kingi, a gdy ta zamieszkała u klarysek w Starym Sączu, przeszedł w ich ręce. Osada miała stanowić próg dla rozwijającej się na tych terenach kolonizacji węgierskiej.

Pierwotną nazwę - Wronin - zmienili zapewne niemieckojęzyczni żołnierze króla Czech, Wacława II, gdy zajął on w 1291 roku Małopolskę. Nowa nazwa - Schorstein - oznaczała Sterczącą Skałę; z czasem została spolszczona na Czorsztyn.

Brak informacji o początkach czorsztyńskiego zamku i imieniu jego pierwszego właściciela. Pierwsza wiarygodna wzmianka pochodzi z 1381 roku, gdy zamek należał już do króla. Własnością królewską musiał zaś stać się około połowy XIV wieku, za panowania Kazimierza Wielkiego, który w 1348 roku miał w Czorsztynie komorę celną. Król Kazimierz rozbudował nadgraniczny zamek czorsztyński i dzięki temu w następnym stuleciu mogło powstać starostwo czorsztyńskie.