Wody mineralne

  • Wody mineralne

    Wody mineralne

W Krościenku nad Dunajcem znajdują się dwa źródła wody mineralnej, tzw. szczawy - "Stefan" i "Michalina". W 1827 roku źródła zostały zagospodarowane, zbudowano obok nich niewielkie łazienki wraz zakładem leczniczym.

Wodę ujęto w drewniane ocembrowanie i zaczęto i zaczęto wywozić do aptek w Krakowie i Lwowie. W tym czasie pojawili się także też pierwsi kuracjusze. Niestety w Krościenku nad Dunajcem nie było dane przerodzić się w uzdrowisko, odkryte tu źródła mineralne miały bowiem zbyt małą wydajność. W 1859 roku szczegółową analizę chemiczną zdrojów przeprowadził Aleksandrowicz, w tym samym roku odwiedził w tym celu Krościenko dr Józef Dietl, wielki znawca wód mineralnych.

W 1862 roku Komisja Balneologiczna nadało Krościenku oficjalny status zdrojowiska, a w 1934 roku Krościenko otrzymało status Uzdrowiska Krajowego. Tak w pierwszym jak i drugim przypadku za tymi sukcesami nie poszły dalsze inwestycje. "Stefan" oraz "Michalina" - to główne zdroje w Krościenku nad Dunajcem wypływające u podnóży Stajkowej Góry. Szczawa wodorowęglanowo - chlorkowo - sodowo - jodkowa - 8,2 g składników stałych na litr. Duża zawartość wolnego dwutlenku węgla.

Można korzystać również ze źródeł wód mineralnych „Maria".